Try for free Book a demo

Uppkopplad workshop ✦ Sweden

Kostnadskontroll i Azure

Står du inför utmaningen att hålla Azure-kostnaderna under kontroll? Den 13 mars samlas vi för att diskutera kostnader i Azure. Under dagen tillämpas även verktyget på din organisations miljöer för att analysera verkliga kostnader och identifiera potentiella kostnadsbesparingar.

Vår interaktiva workshop ger dig verktygen att lära dig att identifiera onödiga utgifter och optimera din molninfrastruktur för bättre ekonomisk hållbarhet inom din organisation.

13e mars, 12:00 – 18:30

Contica AB
Masthamnsgatan 1,
413 29 Göteborg, Sverige

RSVP: Antalet platser är begränsat, hämta din idag.

Azure Cost Management

Dagens agenda

12:00

to

13:00

Lunchmingel med dryck och wraps

13:00

to

13:10

Introduktion

Michael Stephenson - Speaker

Michael Stephenson

Microsoft Azure MVP

13:10

to

14:00

Skapa kontroll över dina Azurekostnader med hjälp av Turbo360

Michael Stephenson - Speaker

Michael Stephenson

Microsoft Azure MVP

14:00

to

15:00

Contica: Kostnadskontroll från verkligheten

Ahmed-bayoumy - Speaker

Ahmed Bayoumy

CTO at Contica AB

15:00

to

17:30

Hackathon: Kostnadsoptimering och kostnadsanalys

Michael Stephenson - Speaker

Michael Stephenson

Microsoft Azure MVP

Ahmed-bayoumy - Speaker

Ahmed Bayoumy

CTO at Contica AB

17:30

to

18:30

Mingel

It’s free! Register for the workshop

Read prerequisites for the session

By contacting us, you agree to our Terms and Privacy

Registrering innan workshopen

 • När du har skickat in din anmälan kommer vårt team att kontakta dig för att diskutera vad du vill få ut av workshopen.
 • En vecka före evenemanget är det dags att konfigurera din testinstans av Turbo360 för att maximera värdet under workshopen. Även här hjälper vi till!

Förutsättningar

Det finns några förutsättningar inför workshopen för att testa verktygen på din Azuremiljö

Uppsättning av Demo miljö

För att delta i den praktiska hackathon delen av workshopen behöver du använda en demoversion av Turbo360 cost Analyzer.

Detta verktyg underlättar konfiguration och visning av din faktureringsdata samt möjliggör utforskning av insikter kring kostnader och optimeringsmöjligheter.

Obligatoriskt

En Azure “App Registration” som används av “Cost Analyzer” för att ansluta till din Azure.

 • en Azure appregistrering kommer användas av kostnadsanalysverktyget för att kunna kopplas till Azure
 • Minsta App Registration RBAC-behörigheter:
  • Billing Reader – för att importera faktureringsdata
  • Reservation Reader – för att kontrollera tillgängliga reservationer och de du redan har.
  • Reader – Detta möjliggör funktionen “storleksanpassning”, den används för att jämföra befintlig resurskonfiguration mot faktureringsdata
  • Omfattningen som krävs för ovanstående behörigheter kan variera i verkligheten beroende på kostnadsdata du vill se, men vi rekommenderar att du ställer in dem på prenumerationsnivå.
 • Andra App Registration RBAC-behörigheter
  • Om du vill använda schemaläggningsfunktionen eller implementera en rekommendation för rättighetsstorlek måste du ha behörighet för att appregistreringen ska kunna utföra dessa funktioner. Detta kan variera något beroende på vilken resurs du vill konfigurera. Om du bara använder en sandlåda eller demomiljö.